Закон о избору народних посланика предвиђа отварање бирачког места уколико се за гласање пријави најмање 100 бирача. Да би се отворило бирачко место у ГК РС у Франкфурту, потребно је да се до 11.марта пријави најмање 100 бирача.

Рок до када је могуће пријавити се за гласање у ГК Франкфурт је 11.март 2017. године.

 

Поступак пријаве за гласање у ГК РС Франкфурт

 

1.    1. Проверите да ли сте уписани у јединствени бирачки списак на адреси: http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal

 

2.     2. Уколико сте уписани у јединствени бирачки списак потребно је попунити Захтев за упис у бирачки списак податка да ће бирач гласати у иностранству

 

                                          

-Захтев за упис у бирачки списак податка да ће бирач гласати у иностранству

 

3.     3. Уколико нисте уписани у јединствени бирачки списак, поред Захтева из тачке 2, потребно је попунити и Захтев за упис у јединствени бирачки списак у Републици Србији.                                           

 

                                            

            -Захтев за упис у јединствени бирачки списак у Републици Србији

 

Уз попуњени захтев потребно је доставити и копију прве странице пасоша. Уредно попуњен захтев подразумева навођење прецизних података о ЈМБГ, адреси гласача у СР Немачкој (место, PLZ, улица и број), као и контакт податке.

 

Попуњени захтеви, као и фотокопије пасоша или личне карте, могу се  доставити на факс број 069 / 43 31 49,  електронском поштом (info@gksrbfra.de ), лично у ГК РС Франкфурт или доставити поштом на адресу:

 

Generalkonsulat der Republik Serbien

60316 Frankfurt am Main

Thüringerstr. 3

 

 

Након што надлежна општинска управа донесе решење да ће бирач гласати у иностранству, ГК РС Франкфурт ће на адресу из захтева послати Позив за гласање.